Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

söndag 12 november 2017

2017-11-12


Hej i höstkylan!
Ännu ett blogg-inlägg, i väntan på att få in uppdaterade mailadresser till Er vårdnadshavare. Men snart hoppas jag - och personalen - kunna "skjuta ut" info via mailen.
Jag utgår ifrån att Ni alla har uppmärksammat de nya och "avdelningsrena" telefonnumren vilka även är kopplade till ett mobilnummer som med fördel kan användas för sjuk-/friskanmälan till förskolan. I dagarna har det också öppnats en s.k. funktionsbrevlåda till respektive förskola. Adressen är följande:
Lilla Önnemo: lillaonnemofsk@norrkoping.se
Stora Önnemo: storaonnemofsk@norrkoping.se


Jag vill (ännu en gång) påminna om E-tjänsten för Dig, som vårdnadshavare, där Du anmäler samtliga förändringar som dyker upp inom schematider, taxekategori, snitt-tid och inkomst. Nu har vi, från förskolans håll, varit ganska "tjatiga" om detta under hösten men - jag vill passa på att nämna att det har gett resultat! Ni har varit flitiga (-re) att rapportera korrekt snitt-tid vilket resulterade i ökade intäkter till verksamheten och som alltså kommer Era barn tillgodo - bra jobbat, fortsätt så!


Vi börjar sikta slutet av året med allt vad det innebär av förberedelser och förväntan inför advent och jul. Där ingår också, för vår del, att planera för personalbeläggningar, samordning av resurser etc. Ni förstår naturligtvis att det är av stor vikt att vi kan få information om hur ert omsorgsbehov ser ut under jul-/nyårsperioden?! Tack för att ni lämnar skriftligt besked om det.


Viktiga datum att notera inför 2018:
  • måndag 8/1: kommungemensam kompetensutvecklingsdag - förskolorna i kommunen stängda.
  • fredag 23/3: Önnemo och Kättinge förskola studiedag, ordinarie omsorg stängd. Vid ytterlig svårighet att ordna omsorg den dagen - kontakta förskolechef minst 1 månad innan, då kan plats anvisas på annan förskola i kommunen.
Under 2018 satsar kommunen och fastighetsägaren Norrevo på att energianpassa Önnemo förskolas värmesystem till bergvärme! Det kommer att påverka utemiljön till viss del och innemiljön till något större del. Mycket av det "krångligaste" arbetet är dock förlagt till en period under sommaren och då kommer vi att stänga förskolan helt - det blir alltså inget sommaröppet på stora Önnemo 2018. Men alla detaljer kring detta kommer att förmedlas längre fram i vår - jag ville bara lämna ut den första blänkaren redan nu. Våren kommer till största delen handla om projektering med start i mars och själva "utförandet" startar först i juni.


/Maria Furenhed, förskolechef.

fredag 6 oktober 2017

2017-10-06


Önnemo förskola firar 40 år! Det ska vi fira med ett öppet hus under eftermiddagen, kl 15:00 - 18:00. Det kommer serveras lite "jubileumsfika" i matsalen och - förutom miljön - lite alster att titta på.
Detta sker under dagtid då vi naturligtvis har verksamhet och frågan kring vårt säkerhetstänk har dykt upp - och här kommer vår planering för det:
Modul 1, dvs. Hallon och Lingon, kommer efter mellanmålet att vara (västförsedda) ute på den mindre gården som vätter mot Talmansvägen då den är möjlig att stänga till med separat grind. Det erbjuds någon extra aktivitet för dem där. Blöjbyte sker på Hallon där skötrummet inte kommer vara tillgängligt för besökare!
Modul 2, dvs. Björnbär och Blåbär, kommer efter mellanmålet att vara (västförsedda) ute på den större gården tillsammans med pedagogerna.
I detta sammanhang ber vi samtliga att vara extra (!) noga med tillsyn/stängning av våra grindar!
Vi hälsar alla välkomna att fira vår förskola!


Inför nästa kalenderår, 2018, kan vi redan nu meddela datum då verksamheten stänger för planering och kompetensutveckling:
- måndag 8/1  Kommunens samtliga förskolor är stängda
- fredag 23/3  Kättinge och Önnemo förskolor är stängda.

söndag 24 september 2017

2017-09-22
Nu har jag åter mött några frågor kring fotografering i förskolan och känner att det kan vara på sin plats (igen) att delge mina argument för mitt beslut att inte genomföra detta framöver. Som ny vårdnadshavare, från augusti, kanske du inte har reflekterat kring detta men jag väljer att göra ett inlägg här så alla har möjlighet att ta del av detta.


Gruppfotografering.
Det är en aktivitet/”tjänst” som förskolan erbjudit under många år sen lång tid tillbaka. Det är ett mycket trevligt minne att ha, många (troligen de flesta) familjer/vårdnadshavare uppskattar det, och inte minst barnen. Den som tagit beslutet att inte genomföra fotografering på förskolan är jag. Det finns ett antal skäl till detta och jag ska redogöra för dem:
  • Förskolan har ett mycket tydligt uppdrag som finns beskrivet i både nationella och lokala styrdokument, mål och uppdragsplaner. Det ingår inte i förskolans uppdrag att varken erbjuda eller genomföra fotografering som sker utanför förskolans regi, med en entreprenör som tjänar pengar på detta. Ett av förskolans uppdrag är vara avgiftsfri (förutom den lagstadgade taxan) och att då ”tvinga” vårdnadshavare att köpa fotopaket rimmar alltså inte alls. Visst, det är frivilligt att köpa fotona, men det finns familjer som inte ser sig ha den ekonomiska möjligheten att kunna göra det valet… Man kan också benämna det som grupptryck – om det så ”bara” är från det egna barnet. Har man dessutom flera barn = flera fotopaket. Som ni kanske vet, om ni varit med ett antal år, så är dessa fotopaket så ”smart” uppbyggda att det knappast lönar sig att bara köpa en del av paketet?!
  • Förskolan har, tillsammans med skolorna på Vikbolandet, haft ett antal års avtal med Kungsfoto och i samband med att detta avtal nu löpte ut tog jag detta beslut: att 1) inte vara en del av skolans fotokatalog och 2) plocka bort fotograferingen från förskolan helt och hållet.
  • Det finns ingen policy kring denna typ av fotografering, med utomstående fotograf, inom Norrköpings förskolor. Däremot finns det riktlinjer kring ett samtycke (från vårdn.h.) att tillåta bilder på sitt eget barn på sociala medier, såsom blogg och hemsidor. Skälet till att man, som v.h, inte vill låta sitt barn vara med på bild kan vara ett eller flera – och dessa är helt individuella! Förskolan får endast veta ”ok” eller ”inte ok” att publicera bilder på barnet, inte varför. Och det behövs heller inte. Detta samtycke gör att vi alltid har skyldighet att hålla reda på detta och vid en gruppfotografering, av ovan nämnda slag, kan det få till följd att någon/några inte kan (får!) medverka på gruppbilden. Detta medför då att pedagogerna måste särbehandla detta/dessa barn och det står uttryckligen i våra styrdokument att vi absolut inte får göra! Ska då v.h. ”välja” att inte komma till förskolan med barnet, den aktuella dagen, blir förskolan exkluderande vilket inte heller är tillåtet.
  • Ännu ett skäl till att plocka bort fotograferingen är att den aktuella dagen, då detta ska ske, vet vi av lång (!) erfarenhet att det blir tämligen ”rörigt” och även till viss del relativt ”upphaussat” vilket faktiskt kan stressa upp en del barn. Det är inte ok att utsätta ens ett barn för detta i förskolan – det sker ändå emellanåt, p.g.a. olika faktorer, men då ska dessa vara utifrån vår egen verksamhet.
  • Inför att jag – som nytillträdd chef på Vikbolandet under våren – tog detta beslut förde jag en dialog med min kollega Louise Reuterstrand som ansvarar för förskolorna i Ljunga och Kuddby. Hon är helt överens med mig i frågan och därför har vi formulerat en gemensam policy för ”våra” förskolor, om du önskar ta del av den – hör av dig så mailar jag den!
  • Då man (genom åren) har haft en fotografering, bokad och annonserad ett visst datum, är det nästan alltid -precis som under hela året på förskolan - någon/några som är sjuka. För dem, liksom för gruppen, innebär det att se en bild med någon som "saknas". Och i det fallet är det alltid värst för den som inte själv finns med! Jag har själv, som under drygt 25 år arbetat i barngrupp och deltagit på många fotograferingar (det är ju faktiskt något som verkligen "alla" förskolor gjort), varit med om att föräldrar kommit extra med febriga, hostiga, etc. barn BARA för att inte missa tillfället! Och hur sunt är det?...
  • Förskolan har idag många möjligheter att själva dokumentera genom fotografering. Då kan man fota hela gruppen och/eller individer när det passar - och använda fritt i sin verksamhet, som Arbetsmaterial. Där har alla barn flera möjlighet att se både sig själv och sina kamrater. Den stora skillnaden är just att det inte blir en minnesbild att ta med hem - med samtliga skäl som jag nu har redogjort för.
Ur en mailkonversation med en vårdnadshavare, i denna fråga, citerar jag följande:


”Dock ser jag inte varför det ska vara några skillnader från vad skolan och vad förskolan står i denna fråga eftersom det troligen inte ingår i någons uppdrag att erbjuda skolfoto. Skolfoto kostar pengar oavsett om barnet går i förskola eller skola. De skäl ni har för att ta bort gruppfotograferingen är säkert goda men det låter som att ni väljer att skjuta på problem som sedan uppstår i skolan i alla fall.”
Ur mitt svar i ovanstående konversation:
  • ”Jag kan tillägga att jag diskuterade mitt ställningstagande, inför mitt beslut, med rektorerna på Kättinge-/Vikbolandsskolan och motiverade med samtliga skäl. Men - jag kan ju bara prata för "min" sak. Det medför att det ser ut som om vi "väljer att skjuta på problem som sedan uppstår i skolan i alla fall" - men jag kan/får ju inte varken besluta eller ansvara för skolans ställningstagande i frågan. Att skjuta fram ett problem är alltså inget val jag gör, jag hoppas att skolan inser detta framöver! Dessutom ser jag faktiskt inte någon anledning till fotografering i skolan heller, att lärarna har stor nytta av det (framför allt på högstadiet) har jag full förståelse för men det skulle de kunna ordna i egen regi, som ett rent arbetsmaterial... Men, som sagt, skolan ligger utanför mitt ansvarsområde. Däremot tycker jag att du, som vårdn.havare, kan ställa frågan vidare till ansvarig rektor.”
Porträttfotografering erbjuds, av utomstående fotograf, under hösten - utanför förskolan, i annan lokal. Annonsering för detta har skett efter överenskommelse.

måndag 4 september 2017


Detta är en information från Utbildningskontoret:

BETALAR DU RÄTT AVGIFT?


Avgiften för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Det är de inkomster du betalar skatt för som räknas.

Varje vårdnadshavare har ansvar för att de uppgifter vi har om inkomst och familjeförhållanden är aktuella och stämmer. Uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Använd e-tjänsten för förskola och fritidshem


Sedan hösten 2015 kan du lämna uppgifter och göra ändringar i vår e-tjänst., utb24fsk.norrkoping.se. Det krävs e-legitimation för att använda e-tjänsten. Gå in och kontrollera att dina uppgifter stämmer!

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du få hjälp på Servicekontoret.
Det ligger i Spiralen på Drottninggatan 59. Utbildningskontoret finns där tisdagar kl 10-12, onsdagar kl 13-15, torsdagar kl 13-15.

Delad faktura


Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för avgiften om båda nyttjar platsen. Vårdnadshavarna ska ha delad faktura, (varsin faktura). För att anmäla delad plats/faktura går ni in på utb24fsk.norrkoping.se och ändra typ av plats/taxekategori till delad.

Information om Avgiftskontroll 2017


Under 2017 genomför vi kontroll av de avgifter som betalades under 2015. Vi jämför de inkomstuppgifter du lämnat till oss för 2015 med den totala taxerade inkomsten du hade enligt Skatteverkets register. Om de uppgifterna inte stämmer överens, kan du betalat för lite eller för mycket i barnomsorg.

De som betalat för lite får först ett brev med information om hur mycket man ska betala in, och därefter en faktura. De som betalat för mycket i avgift får ett brev och därefter ett utbetalningskort. Totalt brukar det vara ett par tusen personer som berörs av avgiftskontrollen. Arbetet med att skicka fakturor och utbetalningskort pågår från augusti till december.

fredag 11 augusti 2017

2017-08-11


Hej - och varmt välkommen till ett nytt verksamhetsår på förskolan! Du, som vårdnadshavare, kanske är här för första gången och bekantar dig med Bloggen eller så har du varit här förut.
Själv lägger jag nu mitt första halvår, som förskolechef på Kättinge och Önnemo, bakom mig - ett halvår som handlade mycket om introduktion, lära känna, förvalta verksamheten samt rekrytera personal. Jag ser mig fortfarande som "ny på jobbet" i flera avseenden (jag måste ju igenom ett helt år först innan jag har mött alla delar av ett årshjul) men börjar även känna mig lite "hemma" och känner att jag trivs!


Önnemo går lite nya tider till mötes, i och med viss omorganisation. På stora Ö har vi roterat 2 avdelningar och därigenom skapat 2 moduler - en för de yngsta och en för de äldre - fördelat i var sin del av huset. Pedagogerna har verkligen 'jobbat på' för att skapa välkomnande och utmanande miljöer även om det finns mer att göra (det finns det ju alltid?!). Alla har bidragit på olika sätt och jag passar på, även här, att rikta ett stort och varmt Tack för allt jobb som har plöjts ner i detta projekt!


Rekrytering av personal är tyvärr inget lätt område och detsamma gäller dessvärre stora delar av Norrköpings kommun. Utbildade förskollärare växer inte på träden utanför huset... (finns tyvärr inte heller att beställa någonstans ifrån.) Som läget ser ut just nu kan vi ändå starta året med, i stort sett,  folk på plats med både erfarenhet och kompetens som jag är övertygad om kommer att bidra till att vi får en god kvalitet på verksamheten. Du kommer alltså att möta en hel del nya ansikten i personalgrupperna, även om du inte är ny som vårdnadshavare på förskolan.


Så här ser det ut i augusti -17:
Modul 1
Lingon        Anna C, Helen F, Susanne
Hallon        Gun, Marina, Heléne L. Malin kommer 1/9
Modul 2
Björnbär     Anita, Ann, Ida, Monika
Blåbär        Gunilla, Lina, Sara, Sofie
Lilla Önnemo
Krusbär       Anna J, Eva, Karolina samt Teo som fördelas på båda avd.
Vinbär         Annelie, Tim, Åsa samt Teo


Måndag 14/8 startar vi nya året med en kompetensutvecklingsdag för båda förskolorna, Kättinge och Önnemo. Det innebär ju att omsorgen är stängd och på tisdag börjar många nya barn - främst på modul 1. Det ska bli spännande att möta detta år!


En förändring (som jag gör utifrån utvärderingen av våren) kommer att träda i kraft fr.o.m. nu: viktig info som du, som vårdnadshavare, behöver få relativt omgående ska sändas via mail förutom att finnas tillgänglig här, på bloggen. Samtliga mailadresser kommer att plockas ut från kommunens data och var och en får checka av/ev. uppdatera samt godkänna den först. Alla mail av detta slag kommer att skickas som "Hemlig kopia" vilket innebär att Du endast kommer kunna se din egen mailadress - ingen annans!


Väl mött på förskolan - eller via mail/telefon, du är alltid välkommen att höra av dig!
Med vänlig hälsning
Maria Furenhed, förskolechef
011-15 20 77  maria.furenhed@norrkoping.se